Doanh nghiệp tại Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH PHỤC HẬU

Mã số thuế: 2400974201 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phục
Địa chỉ: Thôn Triệu, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HƯNG THỊNH BG

Mã số thuế: 2400961114 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tho
Địa chỉ: Thôn Vườn, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VINH QUANG

Mã số thuế: 2400960833 - Đại diện pháp luật: Vũ Trí Vấn
Địa chỉ: Thôn Vườn, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI GIANG HÀ

Mã số thuế: 2400953145 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Húi, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MTV 98 HƯNG ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 2400940467 - Đại diện pháp luật: Vũ Trí Vấn
Địa chỉ: Thôn Vườn, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐAN HỘI

Mã số thuế: 2400895623 - Đại diện pháp luật: Vũ Trí Vấn
Địa chỉ: Thôn Vườn, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HẠNH LỰC

Mã số thuế: 2400885939 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lực
Địa chỉ: Thôn Chiền, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VŨ XÁ

Mã số thuế: 2400884477 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Vườn, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MAY ĐẠI NAM BG

Mã số thuế: 2400857554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn Húi, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XĂNG DẦU QUANG PHÚC

Mã số thuế: 2400807497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tráng
Địa chỉ: Thôn Chiền, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & PHÁT TRIỂN ĐỊA CHẤT BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400805436 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Biên
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC ĐAN HỘI

Mã số thuế: 2400765487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đường
Địa chỉ: Thôn Húi xã Đan Hội, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

UBND XÃ ĐAN HỘI

Mã số thuế: 2400213214 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đan Hội - Huyện Lục Nam - Bắc Giang, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Bắc Giang