Doanh nghiệp tại Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VESTA SMARTHOME BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400959972 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuấn
Địa chỉ: Thôn Buộm, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI VĂN HÙY

Mã số thuế: 2400952712 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN HÙY
Địa chỉ: Thôn Dĩnh Bạn, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM PHÁT TRIỂN ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 2400949438 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Địa chỉ: Thôn Giàng, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SUNRISE GLOBAL

Mã số thuế: 2400945514 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Hệ
Địa chỉ: Thôn Dĩnh Bạn, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÙNG

Mã số thuế: 2400939623 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Sao
Địa chỉ: Thôn Sơn Đình 1, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT TRƯỜNG AN BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400914026 - Đại diện pháp luật: HOÀNG VĂN TRƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Hồ, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NHẬT KHOA

Mã số thuế: 2400912702 - Đại diện pháp luật: Lễ Sĩ Thảo
Địa chỉ: Thôn Giàng, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 198

Mã số thuế: 2400895616 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Khước
Địa chỉ: Thôn Sơn Đình 2, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG THẾ DƯƠNG

Mã số thuế: 2400890135 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thế
Địa chỉ: Thôn Buộm, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HG

Mã số thuế: 2400883787 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Hà
Địa chỉ: Thôn Sơn Đình 1, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MAI TRANG VÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2400883000 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn Hồ, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NGÀNH MAY MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2400862191 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Sơn Đình 1, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯƠNG THỊ KINH BẮC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400858117 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Ngò, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU CƠ MIỀN BẮC

Mã số thuế: 2400841755 - Đại diện pháp luật: Tường Duy Viên
Địa chỉ: Thôn Dĩnh Bạn, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ NƯỚC NÔNG NGHIỆP THANH LÂM

Mã số thuế: 2400773142 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nam
Địa chỉ: Thượng Lâm, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HTX DỊCH VỤ TIÊU THỤ ĐIỆN XÃ THANH LÂM

Mã số thuế: 2400505055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hội trường nhà văn hoá, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 2400484119 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn Giàng, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

UBND XÃ THANH LÂM

Mã số thuế: 2400213133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Huyện Lục Nam - Bắc Giang, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam, Bắc Giang