Doanh nghiệp tại Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM PHẠM ÁNH

Mã số thuế: 2400864103 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ánh
Địa chỉ: Khu Chàng 1, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ANH HIẾU BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400856913 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Minh
Địa chỉ: Khu vườn hoa, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC HL MILK

Mã số thuế: 2400851697 - Đại diện pháp luật: Trần Sơn Lâm
Địa chỉ: Khu vườn hoa, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HT86 VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400850044 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thao
Địa chỉ: Số nhà 18 Làn 2, Phố Mới, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2400812105 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Tổ dân phố Vườn Hoa, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH ĐỨC

Mã số thuế: 2400773752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Đức
Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HOA GIANG

Mã số thuế: 2400641114 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Xóm phố, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NÔNG SẢN ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 2400607240 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Túc
Địa chỉ: khu vườn hoa, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN OANH

Mã số thuế: 2400516667 - Đại diện pháp luật: Hà Ngọc Sơn
Địa chỉ: Khu vườn hoa, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÙNG BẮC

Mã số thuế: 2400451000 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bắc
Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẠI HƯNG

Mã số thuế: 2400331338 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiên
Địa chỉ: Thôn Tràng 1, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

UBND THỊ TRẤN LỤC NAM

Mã số thuế: 2400213101 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Lục Nam - Huyện Lục Nam - Bắc Giang, Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang