Doanh nghiệp tại Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN DƯƠNG

Mã số thuế: 2400963601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dương
Địa chỉ: Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC ANH

Mã số thuế: 2400960939 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Thôn Đào Lạng, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HOÀNG LIÊN MINH HƯNG

Mã số thuế: 2400954149 - Đại diện pháp luật: TRẦN QUANG ĐẠT
Địa chỉ: Thôn Đào Lạng, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI BẮC LŨNG

Mã số thuế: 2400949491 - Đại diện pháp luật: LÊ ĐÌNH GIANG
Địa chỉ: Thôn Đào Lạng, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ, KHOÁNG SẢN HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 2400949011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Xuân Phú, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LOAN ANH 168

Mã số thuế: 2400948811 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thì Châu Giang
Địa chỉ: Thôn Xuân Phú, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG UKHHT 198

Mã số thuế: 2400948762 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tuấn
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Độ, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH 123 LOAN ANH

Mã số thuế: 2400948307 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nguyên
Địa chỉ: Thôn Xuân Phú, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á

Mã số thuế: 2400943316 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Đào Lạng, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẢO TUÂN

Mã số thuế: 2400942739 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Tấn
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Độ, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI ĐỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2400940442 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Đào Lạng, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH ANH

Mã số thuế: 2400940026 - Đại diện pháp luật: Tống Thị Hằng
Địa chỉ: thôn Đào Lạng, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH YCONS

Mã số thuế: 2400938115 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Yên
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Độ, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦY CƯỜNG

Mã số thuế: 2400935040 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn Lọng Nghè, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC YÊN

Mã số thuế: 2400907124 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Yên
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Độ, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CUỐI HUỆ

Mã số thuế: 2400898046 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Cuối
Địa chỉ: Thôn Đào Lạng, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DŨNG MẠNH PHÁT

Mã số thuế: 2400892365 - Đại diện pháp luật: Giáp Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Độ, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẮNG HÙNG

Mã số thuế: 2400851633 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hùng
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Độ, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

TRƯỜNG MẦM NON BẮC LŨNG

Mã số thuế: 2400848694 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Khuyên
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Độ, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HỢP PHÁT

Mã số thuế: 2400846792 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Hợp
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Độ, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN MINH HÀ

Mã số thuế: 2400824911 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiền
Địa chỉ: Thôn Dẫm Chùa ( nhà ông Phạm Trọng Sơn ), Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM-DV NGỌC HUỆ

Mã số thuế: 2400822671 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Huệ
Địa chỉ: Thôn Lọng Doi, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LƯU GIANG

Mã số thuế: 2400799006 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Bông
Địa chỉ: Thôn Dầm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ BẮC LŨNG

Mã số thuế: 2400767117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hưng
Địa chỉ: UBND Bắc Lũng, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XD & TM HÀ TUẤN

Mã số thuế: 2400748788 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tuấn
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Độ, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HPT

Mã số thuế: 2400540772 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Sến
Địa chỉ: Đào Lạng, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐỨC TRUNG

Mã số thuế: 0800289750 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Tẫn
Địa chỉ: Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

UBND XÃ BẮC LŨNG

Mã số thuế: 2400213172 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Lũng - Huyện Lục Nam - Bắc Giang, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang