Doanh nghiệp tại Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VLXD NGỌC THỦY

Mã số thuế: 2400961001 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Ngọc Thủy
Địa chỉ: Số nhà 120, Thôn Liên Trì, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN HUYỀN SƠN

Mã số thuế: 2400948829 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chính
Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 2400948515 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Vĩ
Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT ANH

Mã số thuế: 2400946860 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghiệp
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG HUYỀN SƠN

Mã số thuế: 2400931783 - Đại diện pháp luật: DƯƠNG QUỲNH NGA
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TAM SƠN

Mã số thuế: 2400922877 - Đại diện pháp luật: Hoăng Văn Tam
Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 2400894330 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chính
Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400866598 - Đại diện pháp luật: Dương Quỳnh Nga
Địa chỉ: Thôn Chỉ Tác, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THỦY LỢI MT

Mã số thuế: 2400862265 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ninh
Địa chỉ: Thôn Khuyên, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MAY HUYỀN SƠN

Mã số thuế: 2400848133 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC KIỂM TỈNH

Mã số thuế: 2400819735 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Kiểm
Địa chỉ: Văn Giang - Huyền Sơn, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG LỤC

Mã số thuế: 2400786769 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NÚI HUYỀN

Mã số thuế: 2400670098 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Chì
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ HUYỀN SƠN

Mã số thuế: 2400623556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên
Địa chỉ: UBND xã Huyền Sơn, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH GẠCH ĐỒNG HOA

Mã số thuế: 2400552489 - Đại diện pháp luật: Dương Quỳnh Nga
Địa chỉ: Xóm Chỉ Tác, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

UBND XÃ HUYỀN SƠN

Mã số thuế: 2400213207 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Huyền Sơn - Huyện Lục Nam - Bắc Giang, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang