Doanh nghiệp tại Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚC LONG THĂNG BÌNH

Mã số thuế: 4001228639 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Thạch
Địa chỉ: Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP KỲ QUANG

Mã số thuế: 4001216986 - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Kỳ
Địa chỉ: Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 4001195013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Toàn
Địa chỉ: Tổ 14, Thôn Việt Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH CẦU ĐƯỜNG QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001190752 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tạo
Địa chỉ: Thôn Vinh Huy, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG CA

Mã số thuế: 4001188009 - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Ca
Địa chỉ: Tổ 15, Thôn Việt Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IRISTRAN

Mã số thuế: 4001170883 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Vinh Nam, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI LÊ NGHĨA

Mã số thuế: 4001163075 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 19, Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MAY MẶC PHẠM GIA

Mã số thuế: 4001144643 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Cường
Địa chỉ: Tổ 9, Thôn Vinh Đông, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MAY PHÚ GIA

Mã số thuế: 4001139347 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Cẩm
Địa chỉ: Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM SANH

Mã số thuế: 4001112539 - Đại diện pháp luật: Lại Lâm Sanh
Địa chỉ: Tổ 19, Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XD - TM - DV TRỌNG TRÍ

Mã số thuế: 4001107842 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Trọng
Địa chỉ: Tổ 18, Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH TRỊ

Mã số thuế: 4001107433 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Cẩm
Địa chỉ: Thôn Châu Lâm;, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MAY LÊ GIA

Mã số thuế: 4001097150 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Cẩm
Địa chỉ: Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

NQD BÌNH TRỊ

Mã số thuế: 4001038902 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BìNH TRị, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

UNT XÃ BÌNH TRỊ

Mã số thuế: 4001037585 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BìNH TRị, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - VLXD THANH TÂM

Mã số thuế: 4001019265 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tư
Địa chỉ: Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

PHAN MINH BẮC (MST ĐẶC TRƯNG - ĐỘI 1)

Mã số thuế: 4001017162 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội Thuế số 1, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN ĐỒNG DƯƠNG

Mã số thuế: 4001002448 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG ANH VŨ

Mã số thuế: 4000963463 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Vũ
Địa chỉ: Tổ 19, thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ MẪN

Mã số thuế: 4000932641 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Mẫn
Địa chỉ: Tổ 19, thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀ CAI

Mã số thuế: 4000909995 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm
Địa chỉ: Tổ 24, Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CHẾ TẠO HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 4000831900 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG KHÁNH NHẬT

Mã số thuế: 4000501564 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Cẩm
Địa chỉ: Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

DOANH NGHIỆP TN HƯNG HIỆP

Mã số thuế: 4000476653 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hưng
Địa chỉ: Đội 15, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam