Doanh nghiệp tại Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG TÀI THĂNG BÌNH

Mã số thuế: 4001239101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Quảng
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Đồng Thanh Sơn, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV AN LỘC

Mã số thuế: 4001214403 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Mai Ly
Địa chỉ: Tổ 6, Thôn An Lộc, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SƠN TỊNH

Mã số thuế: 4001213720 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðình Quang
Địa chỉ: Thôn Châu Xuân, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG NGHĨA HÀNH

Mã số thuế: 4001213858 - Đại diện pháp luật: Ðặng Tuấn Khanh
Địa chỉ: Thôn Châu Xuân, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH LONG

Mã số thuế: 4001213826 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Châu Xuân, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH VẬN TẢI TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 4001190061 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệu
Địa chỉ: Thôn An Lộc, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HATA GROUP

Mã số thuế: 4001178321 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Hai
Địa chỉ: Tổ 6, Thôn Đồng Thanh Sơn, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM

Mã số thuế: 4001040186 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chinh
Địa chỉ: Thôn Châu Xuân, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

NQD BÌNH ĐỊNH NAM

Mã số thuế: 4001038934 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BìNH ĐịNH NAM, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

UNT XÃ BÌNH ĐỊNH NAM

Mã số thuế: 4001037602 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BìNH ĐịNH NAM, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

TỔ HỢP TÁC ĐIỀU HÀNH NƯỚC TƯỚI XÃ BÌNH ĐỊNH NAM

Mã số thuế: 4001018247 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lộc
Địa chỉ: Bình Định Nam, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH NAM

Mã số thuế: 4000528301 - Đại diện pháp luật: Châu Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ 6, thôn Đồng Đức, xã Bình Định Nam, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

UBND XÃ BÌNH ĐỊNH NAM

Mã số thuế: 4000472680 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Định Nam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam