Doanh nghiệp tại Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC TÚ UYÊN

Mã số thuế: 4001249773 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Vui
Địa chỉ: Tổ 7, Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TM DV BÁ ANH

Mã số thuế: 4001242168 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hiền
Địa chỉ: Thôn Xuân Thái Tây, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG KHÁNH AN

Mã số thuế: 4001234294 - Đại diện pháp luật: ĐỖ VĂN THƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Xuân Thái Tây, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH VIỆT KHOA KHANG

Mã số thuế: 4001226014 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VIỆT NHƯ
Địa chỉ: Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THĂNG BÌNH

Mã số thuế: 4001186869 - Đại diện pháp luật: Đào Đức Anh
Địa chỉ: Tổ 6, Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MAY PNS

Mã số thuế: 4001182783 - Đại diện pháp luật: Kim Byung Tae
Địa chỉ: CCN Bình An, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH BẮC

Mã số thuế: 4001163533 - Đại diện pháp luật: Trà Ngô Thanh Hà
Địa chỉ: Tổ 6, Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÌNH AN PHÚ (NTNN)

Mã số thuế: 4001160483 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiệu
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẤN CÔNG

Mã số thuế: 4001105203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Công
Địa chỉ: Thôn 2, Thôn Xuân Thái Tây, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

NQD BÌNH ĐỊNH BẮC

Mã số thuế: 4001038927 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BìNH ĐịNH BắC, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

UNT XÃ BÌNH ĐỊNH BẮC

Mã số thuế: 4001037592 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BìNH ĐịNH BắC, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÌNH AN PHÚ

Mã số thuế: 4000830142 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiệu
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG BÌNH THỊNH

Mã số thuế: 4000719602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Thịnh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINH HẠNH

Mã số thuế: 4000716672 - Đại diện pháp luật: Lê Công Hạnh
Địa chỉ: Tổ 1, thôn Bình An, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH ĐỊNH BẮC

Mã số thuế: 4000655130 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Anh Ngữ
Địa chỉ: Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY HIỆU

Mã số thuế: 4000313200 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Sỹ
Địa chỉ: Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam