Doanh nghiệp tại Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XD THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 4001247092 - Đại diện pháp luật: Trương Công Giáp
Địa chỉ: Tổ 14, Bình Phụng, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI QUÊ NHÀ

Mã số thuế: 4001086649 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Bình Hội, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

NQD BÌNH QUẾ

Mã số thuế: 4001039127 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BìNH QUế, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

UNT XÃ BÌNH QUẾ

Mã số thuế: 4001037916 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BìNH QUế, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VIỆT TRÂM

Mã số thuế: 4001032516 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hoa
Địa chỉ: Thôn Bình Quang, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 4000594706 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Quế - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Mã số thuế: 4000383085 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Quế - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam