Doanh nghiệp tại Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TÂN THY NHÂN

Mã số thuế: 4001257012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhân
Địa chỉ: Thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG VTCONS

Mã số thuế: 4001229738 - Đại diện pháp luật: Châu Hữu Vũ
Địa chỉ: Thôn Đức An, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG GROUP

Mã số thuế: 4001228822 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Hải
Địa chỉ: Tổ 13, thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH MAY MẶC PHẠM GIA

Mã số thuế: 4001159488 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tình
Địa chỉ: Tổ 19, Thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV HỒNG VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 4001158149 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Cường
Địa chỉ: Tổ 19, Thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY CP MAY MẶC XUẤT KHẨU MINH THIỆN

Mã số thuế: 4001138311 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chơi
Địa chỉ: Thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH AN PHÁT ĐẠI NAM

Mã số thuế: 4001135254 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Diệu Thùy
Địa chỉ: Thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH PHÚ

Mã số thuế: 4001068311 - Đại diện pháp luật: Trương Tấn Thành
Địa chỉ: Tổ 13, thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

NQD BÌNH PHÚ

Mã số thuế: 4001038959 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BìNH PHú, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

UNT XÃ BÌNH PHÚ

Mã số thuế: 4001037627 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BìNH PHú, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY XANH NGUYÊN LÊ

Mã số thuế: 4001013954 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuẩn
Địa chỉ: Thôn Long Hội, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN PHƯỚC HÀ

Mã số thuế: 4000994454 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Liễu
Địa chỉ: Thôn Phước Hà, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ CHÂU

Mã số thuế: 4000742217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hồng
Địa chỉ: Tổ 19, thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐỒNG HƯƠNG

Mã số thuế: 4000641593 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đồng
Địa chỉ: Thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam