Doanh nghiệp tại Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 999

Mã số thuế: 5400533001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Mạnh
Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH 1968

Mã số thuế: 5400531847 - Đại diện pháp luật: Phan Trung Hiếu
Địa chỉ: số 157 khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HÀ ANH LỘC

Mã số thuế: 5400531195 - Đại diện pháp luật: NGUYẾN ĐỨC ANH
Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400528160 - Đại diện pháp luật: TẠ VĂN QUÝ
Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV GIA MINH AUTO

Mã số thuế: 5400523966 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Tưởng
Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG QUANG ĐĂNG

Mã số thuế: 5400520034 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Ngân
Địa chỉ: Số 86, khu 11, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MBK KHÁNH LINH

Mã số thuế: 5400519938 - Đại diện pháp luật: Đinh Phúc Mạnh
Địa chỉ: Số 33, khu 8, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT MINH

Mã số thuế: 5400519825 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cường
Địa chỉ: Khu 11, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NGỌC SƠN

Mã số thuế: 5400515852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Khu Chéo Vòng (nhà bà Phạm Thu Hà), Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ PHAN NAM DƯỢC

Mã số thuế: 5400516253 - Đại diện pháp luật: Phan Đăng Hải
Địa chỉ: Số nhà 54, Khu 1, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT KV KIM BÔI -LẠC THỦY - XÃ THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 5400515757 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài
Địa chỉ: Số 39, khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT

Mã số thuế: 5400514295 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Tân
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH 16

Mã số thuế: 5400514104 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc
Địa chỉ: Số nhà 60, khu 4, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC KIM BÔI - LẠC THỦY

Mã số thuế: 5400512675 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ngọc
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẢO ANH HB

Mã số thuế: 5400507763 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Khanh
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH NGỌC NHI HB

Mã số thuế: 5400507523 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tĩnh
Địa chỉ: Số nhà 24, khu 8, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI HẢI BÌNH

Mã số thuế: 5400506311 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐẠT HB

Mã số thuế: 5400506230 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400506135 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phương
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400504113 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Lan Hương
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐẠT HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400503991 - Đại diện pháp luật: Doãn Anh Thắng
Địa chỉ: Số 12, khu 12, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400503889 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ngọc
Địa chỉ: Số 39 Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400503871 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ngọc
Địa chỉ: Số 39 khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400503832 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ngọc
Địa chỉ: Số 39 Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400502934 - Đại diện pháp luật: Tài Khoản Ql Khoản Thu Thiếu T
Địa chỉ: Số 39, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400502927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ngọc
Địa chỉ: Số 39 Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5400500729 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Chiến
Địa chỉ: Số nhà 33, khu 8, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN F86 VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400498484 - Đại diện pháp luật: Lê Bính
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XUÂN CHÍNH MOBILE

Mã số thuế: 5400497748 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Chính
Địa chỉ: Số nhà 104, khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH LITTLE GRAPE

Mã số thuế: 5400497667 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thắm
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV HB 6666

Mã số thuế: 5400497642 - Đại diện pháp luật: Đào Minh Hoàng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG VN

Mã số thuế: 5400496529 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MAY MẶC MINH THÀNH

Mã số thuế: 5400492387 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hạnh
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400490608 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN HUYỆN LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400490566 - Đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Tường
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400490492 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Bình
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400489095 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Huyền
Địa chỉ: Số nhà 99, khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH THÀNH 28

Mã số thuế: 5400485968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Số nhà 12, khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM DBIPHARM

Mã số thuế: 5400484121 - Đại diện pháp luật: Hà Kim Hưng
Địa chỉ: khu7, thị trấn Chi Nê, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 5400482847 - Đại diện pháp luật: Định Văn Lập
Địa chỉ: Số nhà 168, xóm Trường Đảng, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI LINH HB

Mã số thuế: 5400481346 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN, THỰC PHẨM AN TOÀN LẠC THỦY

Mã số thuế: 5400480494 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Điền
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MẠNH NGA

Mã số thuế: 5400478576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Mạnh
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN THƯỢNG

Mã số thuế: 5400477822 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Quyết
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400477477 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Mã số thuế: 5400473225 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Chi Nê, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN ANH DŨNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400471027 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Hải
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400471002 - Đại diện pháp luật: Đào Thái Hòa
Địa chỉ: Số nhà 25, khu 9, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TUẤN VIỆT LT

Mã số thuế: 5400466267 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Việt
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN LẠC THUỶ

Mã số thuế: 5400465834 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Thương
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình