Doanh nghiệp tại Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐÁ CẢNH NGHỆ THUẬT KHẢI XUÂN

Mã số thuế: 5400535288 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA- HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400535249 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hồng Thắm
Địa chỉ: Thôn Rị, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XỨ ĐOÀI

Mã số thuế: 5400535048 - Đại diện pháp luật: PHAN KHÁNH TÙNG
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Phú Thành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT HÒA BÌNH XANH

Mã số thuế: 5400534446 - Đại diện pháp luật: Phan Việt Phương
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRỌNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 5400534291 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trọng
Địa chỉ: Thôn Đồng Gianh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KTS MAXPRO HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400534118 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quỳnh Như
Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO MINH HB

Mã số thuế: 5400533869 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Hoàn
Địa chỉ: Thôn Đồng Danh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN MINH THẠCH

Mã số thuế: 5400533315 - Đại diện pháp luật: Phạm Thu Loan
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NCB VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400532865 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bích
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Thành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIA CÔNG KIM KHÍ BÌNH DIỆU

Mã số thuế: 5400531318 - Đại diện pháp luật: VŨ THẾ BÌNH
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BẢO AN

Mã số thuế: 5400530018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Vỹ
Địa chỉ: Thôn Đồng Danh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 5400528386 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Ánh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành 2, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐĂNG QUANG

Mã số thuế: 5400525385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quang
Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM MỸ ĐỨC

Mã số thuế: 5400524254 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV LÊ GIA HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400523853 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MỸ ĐỨC

Mã số thuế: 5400522909 - Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Hưng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành 2, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MÚT VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 5400522426 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Phú THành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 5400521052 - Đại diện pháp luật: ĐOÀN TIẾN DŨNG
Địa chỉ: Thôn Đồng Danh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ HỢP THỊNH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400520274 - Đại diện pháp luật: Cao Chiến Thắng; Khổng Trọng Khoa
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VAC HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400519335 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THÀNH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400518645 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Khang
Địa chỉ: Thôn Phú Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN THIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 5400518638 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN LOZYVINA

Mã số thuế: 5400517338 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Long
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG SINH HỌC RỘC VÀNG

Mã số thuế: 5400516285 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Thương
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN HCJ CE

Mã số thuế: 5400514922 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Luận
Địa chỉ: Thôn Phú Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẢO NGỌC

Mã số thuế: 5400513622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảo
Địa chỉ: Đồng Danh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MINH HƯNG 68

Mã số thuế: 5400513326 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tư
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SKGREEN PLASTIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400512643 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Sơn
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành II, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG THƠM

Mã số thuế: 5400512611 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lực
Địa chỉ: Thôn Rị, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM BẰNG BÌNH

Mã số thuế: 5400512410 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn Rị, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 5400512259 - Đại diện pháp luật: Bùi Duy Khánh
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NAKATA VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400511939 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Đạt
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành 2, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH QUANG HƯNG 68

Mã số thuế: 5400509802 - Đại diện pháp luật: Đinh Mậu Cần
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH ĐỨC

Mã số thuế: 5400508728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: thôn Bột, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV HPC VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400507611 - Đại diện pháp luật: Hồ Duy Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGƯ NGHIỆP PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 5400508492 - Đại diện pháp luật: Đào Tuấn Thành
Địa chỉ: thôn Bột, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LINH ANH HB

Mã số thuế: 5400507890 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thượng
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÀNG SỎI

Mã số thuế: 5400506632 - Đại diện pháp luật: Trần Hoài Anh
Địa chỉ: Thôn Phú Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH THỦY THIÊN NHU

Mã số thuế: 5400506625 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Bích Liên
Địa chỉ: Đồng Tiến, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN THIÊN AN

Mã số thuế: 5400500630 - Đại diện pháp luật: Phạm Thu Loan
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG BÁCH HB

Mã số thuế: 5400499865 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Duân
Địa chỉ: Thôn Đồng Danh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN WILSON HÀ NỘI

Mã số thuế: 5400499512 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Quang
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PC&L VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400497836 - Đại diện pháp luật: Bùi Viết Cường
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TINH DẦU LẠC THỦY

Mã số thuế: 5400497723 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Phong
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành, thôn Phú Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH GOOSE KIDS

Mã số thuế: 5400497434 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Bình
Địa chỉ: Thôn Rị, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ KOREA

Mã số thuế: 5400492524 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Bột, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV KỲ ĐẦM

Mã số thuế: 5400491753 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Đầm
Địa chỉ: Thôn Rị, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN N&L

Mã số thuế: 5400489433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thủy Nguyên
Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG GIA HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400489151 - Đại diện pháp luật: Trương Hồng Thanh
Địa chỉ: Thôn Phú Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MINH THIỆN HB

Mã số thuế: 5400488599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình