Doanh nghiệp tại Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH SƠN HB

Mã số thuế: 5400491344 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Thắng
Địa chỉ: Thôn Liên Hồng, Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HIỂN HƯƠNG HB

Mã số thuế: 5400490527 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hiển
Địa chỉ: Thôn Đồng Huống, Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400477244 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vân Trung
Địa chỉ: Thôn Liên Hồng, Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ GIỐNG CÂY TRỒNG TIẾN THẮNG

Mã số thuế: 5400471475 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết
Địa chỉ: thôn Đồng Huống, Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG LÂM

Mã số thuế: 5400454952 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ninh
Địa chỉ: Đội 5, thôn Liên Ba, Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ LIÊN HOÀ

Mã số thuế: 5400388386 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LIÊN HÒA

Mã số thuế: 5400388354 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LIÊN HÒA

Mã số thuế: 5400388315 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐỨC 5

Mã số thuế: 5400363159 - Đại diện pháp luật: Lê Phi Long
Địa chỉ: Thôn Vỏ, Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình