Doanh nghiệp tại Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN RỪNG SINH THÁI LẠC THỦY

Mã số thuế: 5400533266 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tố Tâm
Địa chỉ: Thôn Voi, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TINH DẦU THIÊN NHIÊN AN BÌNH

Mã số thuế: 5400532939 - Đại diện pháp luật: Chử Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Khoang, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ECOGREEN

Mã số thuế: 5400521623 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Khoang, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NGUYỄN QUANG

Mã số thuế: 5400516214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Mán, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT T&Q

Mã số thuế: 5400513573 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Tám, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH HB

Mã số thuế: 5400507876 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Thoại
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT HB

Mã số thuế: 5400506921 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Dũng
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HƯNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400499061 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Mán, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HÒA SƠN

Mã số thuế: 5400487203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Anh
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MINH ANH HB

Mã số thuế: 5400481917 - Đại diện pháp luật: Trần Thúy Nga
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP AN PHÚ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400477364 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Bình
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ THANH BÌNH

Mã số thuế: 5400473465 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Anh
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾN TÚ

Mã số thuế: 5400468923 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Tú
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN WILSON HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400466771 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Quang
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ QUÂN QUYỀN

Mã số thuế: 5400463361 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Luận
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ HƯNG THI

Mã số thuế: 5400390466 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THI

Mã số thuế: 5400390459 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HƯNG THI

Mã số thuế: 5400388347 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THĂNG LONG TALIMEX HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400367481 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hùng
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH NGỌC CNC

Mã số thuế: 5400353785 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Long
Địa chỉ: Thôn Mán, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

ĐỖ DUY PHÁI

Mã số thuế: 5400353827 - Đại diện pháp luật: Đỗ Duy Phái
Địa chỉ: Hưng Thi, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRẦN THỊ MẾN

Mã số thuế: 5400353834 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hưng Thi, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÂM SẢN LẠC THỦY

Mã số thuế: 5400349669 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Hoàng
Địa chỉ: Đội 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 5400324600 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tuyển
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH PHÚC

Mã số thuế: 5400307468 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Thanh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Hoàng, Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÙNG VŨ

Mã số thuế: 5400293085 - Đại diện pháp luật: Đinh Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ LẠC THỦY

Mã số thuế: 5400276932 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Luân
Địa chỉ: Thôn Mán, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHẬT VIỆT

Mã số thuế: 5400274565 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiến
Địa chỉ: xóm 8B, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình