Doanh nghiệp tại Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH CÔNG JEWERLY

Mã số thuế: 3002141770 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Công
Địa chỉ: Xóm Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐIỆP

Mã số thuế: 3002136770 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thế Điệp, xóm Hưng Giang, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HƯỚNG VINH

Mã số thuế: 3002135826 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hướng
Địa chỉ: Thôn Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ XÂY DỰNG NGỌC PHÚ VINH

Mã số thuế: 3002122390 - Đại diện pháp luật: Đậu Chí Quyết
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Chí Quyết, thôn Trung Trinh, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHAN TỨ

Mã số thuế: 3002119415 - Đại diện pháp luật: Phan Tứ
Địa chỉ: Nhà ông Phan Tứ, thôn Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ VIỆT XUYÊN

Mã số thuế: 3002071428 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Xã Việt Xuyên, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT XUYÊN

Mã số thuế: 3001755866 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUYÊN HÀ

Mã số thuế: 3001690584 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tý
Địa chỉ: Xóm Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHỚ HOÀNG

Mã số thuế: 3001619694 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Hà
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT XUYÊN

Mã số thuế: 3000757035 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Việt Xuyên - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh