Doanh nghiệp tại Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN SINH NGỌC ANH

Mã số thuế: 3002260866 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Phúc
Địa chỉ: Thôn Mộc Hải, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC POT

Mã số thuế: 3002255792 - Đại diện pháp luật: Trần Danh Oánh
Địa chỉ: Thôn Mộc Hải, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỤ XUÂN

Mã số thuế: 3002252110 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Ngụ
Địa chỉ: Thôn Ngọc Hải, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TRINH

Mã số thuế: 3002234577 - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Hân
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ HẰNG LÂM

Mã số thuế: 3002151521 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Lâm
Địa chỉ: Tại nhà riêng ông Trần Hữu Lâm, thôn Đông Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANTO

Mã số thuế: 3002144348 - Đại diện pháp luật: Trần Diệu Linh
Địa chỉ: Thôn Bắc Tiến, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI BÌNH AN

Mã số thuế: 3002137319 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Dần
Địa chỉ: Thôn Mộc Hải, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỮU LÂM

Mã số thuế: 3002120107 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Lâm
Địa chỉ: Nhà ông Trần hữu Lâm, thôn Đông Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ ANH HỢI PHÁT

Mã số thuế: 3002036180 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Hợi
Địa chỉ: Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG TÂN TIẾN

Mã số thuế: 3002035356 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Bình, thôn Tân Tiến, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VIỆT HÀ

Mã số thuế: 3002033133 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Quảng
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Hữu Nam, thôn Đông Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN

Mã số thuế: 3001947279 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bắc Tiến, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH NGỌC

Mã số thuế: 3001947293 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mộc Hải, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 3001942841 - Đại diện pháp luật: Phan Danh Minh
Địa chỉ: Nhà ông Phan Minh - Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3001930370 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dinh
Địa chỉ: Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 3001929128 - Đại diện pháp luật: Trần Danh Luận
Địa chỉ: Nhà riêng ông Trần Danh Luận - Thôn Mộc Hải, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG THẠCH NGỌC

Mã số thuế: 3001802185 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Mỵ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THẠCH NGỌC

Mã số thuế: 3001554704 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thạch Ngọc, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh