Doanh nghiệp tại Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG THÙY

Mã số thuế: 3002142598 - Đại diện pháp luật: Bùi Duy Trung
Địa chỉ: Thôn La Xá, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 3002140110 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Oánh
Địa chỉ: Xóm Tiền Thượng, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 3002139901 - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Lê
Địa chỉ: Thôn Kỳ Các, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP LMC

Mã số thuế: 3002131370 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Miến
Địa chỉ: Thôn La Xá, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN HÀ ANH

Mã số thuế: 3002114135 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Anh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Anh, Thôn Phải Nam, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 579

Mã số thuế: 3002103510 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hoàng
Địa chỉ: Nhà bà Dương Thị Tâm, xóm La Xá, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN NGỌC

Mã số thuế: 3002072372 - Đại diện pháp luật: Đặng Bá Tùng
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Bá Tứ, thôn Kỷ Các, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP AN PHÚ

Mã số thuế: 3002031288 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Đức
Địa chỉ: Nhà ông Trần Hữu Đức, thôn Kỷ Các, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH LÂM TÙNG SƠN

Mã số thuế: 3001932233 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Sơn
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Hữu Sơn, thôn Kẻ Các, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRỊNH ĐỨC

Mã số thuế: 3001920541 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đức Thi
Địa chỉ: Tại nhà ông Trịnh Đức Thi, thôn Phái Đông, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP THẠCH LÂM

Mã số thuế: 3001908047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hạnh
Địa chỉ: Thôn Phái Đông, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THẠCH LÂM

Mã số thuế: 3001534666 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phái Lâm - Xã Thạc Lâm, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001514130 - Đại diện pháp luật: Trương Đăng Thái
Địa chỉ: Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HTX THANH NIÊN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HUYỆN THẠCH HÀ

Mã số thuế: 3001234623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Ninh
Địa chỉ: Xóm Kỳ Bắc - Xã Thạch Lâm, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LÂM

Mã số thuế: 3000813988 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Phái Đông, Xã Thạch lâm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh