Doanh nghiệp tại Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THẠCH BÀN

Mã số thuế: 3002124091 - Đại diện pháp luật: Dương Thế Võ
Địa chỉ: Thôn Tân Phong, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002112353 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Như Thanh
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Tâm, thôn Tây Sơn, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG PHI TÝ

Mã số thuế: 3002021272 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Phi
Địa chỉ: Tại nhà ông Hồ Văn Phi, Xóm 5, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHƯỢNG HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001947790 - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Đại
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Xuân Đại, thôn Tân Phong, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG XÃ THẠCH BÀN

Mã số thuế: 3001934431 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Phong, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ TRUNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 3001896497 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Trường, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN DIÊM HẢI

Mã số thuế: 3001697212 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Bàn, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẠCH BÀN

Mã số thuế: 3001616196 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THẠCH BÀN

Mã số thuế: 3001558191 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trường Sơn, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BẢO TRANG

Mã số thuế: 3001453495 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lượng
Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Thạch Bàn, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT MUỐI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẠCH BÀN

Mã số thuế: 3001328007 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 2 - Xã Thạch Bàn, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 3000861325 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đào
Địa chỉ: Tại nhà ông Hoàng Văn Đào, Xóm 2, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN

Mã số thuế: 3000814413 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh