Doanh nghiệp tại Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG LAN

Mã số thuế: 3002142686 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trung, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH LUÂN

Mã số thuế: 3002141467 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Cấn
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thọ Hùng, xóm Song Hoành, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 3002141139 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Vĩnh An, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ TÂY VĨNH

Mã số thuế: 3002139919 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hộ
Địa chỉ: Nhà riêng ông Ngô Văn Hậu, Thôn Bàu Am, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH HÀ HUY TÀI

Mã số thuế: 3002135921 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Đường
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Cát, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VĨNH THẠCH

Mã số thuế: 3002117312 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Ánh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trung Tố, xóm Vĩnh Trung, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH NGỌC HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002076401 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Công
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Văn Công, thôn Tân Đình, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI HẢI NGUYÊN

Mã số thuế: 3002068601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệu
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hồng Vân, thôn Vĩnh Trung, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN LÂM SẢN THT

Mã số thuế: 3002038607 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Thìn
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Cát, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH SƠN SONG ANH

Mã số thuế: 3002030855 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN BẢO

Mã số thuế: 3001923133 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mại
Địa chỉ: (nhà ông Trần Văn Mại), Thôn Vĩnh Cát, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẠCH VĨNH

Mã số thuế: 3001912212 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Cát, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VĨNH KHÊ

Mã số thuế: 3001876003 - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Biền
Địa chỉ: Tại nhà ông Ngô Duy Biền, thôn Song Hoành, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001777806 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Công
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Văn Công, thôn Tân Đình, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3001771970 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Hiển
Địa chỉ: Nhà bà Ngô Thị Ba, Xóm Vĩnh An, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG CÔNG

Mã số thuế: 3001684816 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Minh
Địa chỉ: Tại nhà ông Phạm Hồng Minh, Xóm Vĩnh Cát, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THẠCH VĨNH

Mã số thuế: 3001533623 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bến Toàn - Xã Thạch Vĩnh, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO

Mã số thuế: 3001065982 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Huy Thảo
Địa chỉ: Xóm Vĩnh Cát, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 3000867574 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Văn Lâm, Xóm Vĩnh Tây, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH VĨNH

Mã số thuế: 3000815840 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Long Hoành, Xã Thạch Vình, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ AN

Mã số thuế: 3000437902 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Bãi Hàng, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐÀO VIẾT HUẾ

Mã số thuế: 3000411100 - Đại diện pháp luật: Đào Viết Huế
Địa chỉ: Xóm Vĩnh Cát, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh