Doanh nghiệp tại Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ SUNSHINE

Mã số thuế: 3002137333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, thôn Tân Tiến, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN GÀ XÃ ĐỨC LẬP

Mã số thuế: 3002126733 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hà
Địa chỉ: Thôn trẫm Bàng, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÀI LỘC

Mã số thuế: 3002122538 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chi Lăng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Chi Lăng, Thôn 4, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ TRỒNG RỪNG XÃ ĐỨC LẬP

Mã số thuế: 3002093407 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Tịnh
Địa chỉ: Thôn trầm Bàng, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI LỢN XÃ ĐỨC LẬP

Mã số thuế: 3002081666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Qùnh Dương
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LẬP

Mã số thuế: 3002077557 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI QUẢNG HẰNG

Mã số thuế: 3002039287 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quảng
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Xuân Quảng, Thôn Tân Tiến, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN HẢI TRỊ

Mã số thuế: 3002039262 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Hải
Địa chỉ: Tại nhà ông Võ Thanh Hải, thôn Tân Tiến, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XÃ ĐỨC LẬP

Mã số thuế: 3001947335 - Đại diện pháp luật: Chữ Huy Đường
Địa chỉ: Thôn Trẫm Bàng, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX NÔNG NGHIỆP THÔNG NHẤT ĐỨC LẬP

Mã số thuế: 3001651810 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Thủy
Địa chỉ: Xã Đức Lập, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP QUỐC TẾ OPEN

Mã số thuế: 3001611695 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Chinh
Địa chỉ: (Thay đổi lần 1) Nhà ông Nguyễn Xuân Bình, Thôn Đồng Hòa, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh