Doanh nghiệp tại Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON LA NHÂN

Mã số thuế: 3002142453 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọ
Địa chỉ: Thôn Đông Đoài, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LA

Mã số thuế: 3002128836 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọ
Địa chỉ: Thôn Đông Đoài, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT ỚT CAY XÃ ĐỨC LA

Mã số thuế: 3002103775 - Đại diện pháp luật: Bùi Duy Nhiên
Địa chỉ: Thôn Đông Đoài, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN ĐỒ MỘC GIA DỤNG QUYỀN LỰC ANH

Mã số thuế: 3002034137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Anh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Anh, thôn Đông Đoài, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ TRỒNG RAU, CỦ, QUẢ XÃ ĐỨC LA

Mã số thuế: 3002023618 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Lan
Địa chỉ: Quyết Tiến, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG DŨNG SƠN

Mã số thuế: 3001950539 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Vỹ
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Xuân Hào) Thôn Đông Đoài, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XÃ ĐỨC LA

Mã số thuế: 3001739409 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Biển
Địa chỉ: Thôn Đông Đoài, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX CHĂN NUÔI ĐỨC LA

Mã số thuế: 3001682470 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn quyết tiến, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX NÔNG NGHIỆP ĐỨC LA

Mã số thuế: 3001651747 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thăng Long
Địa chỉ: Xã Đức Lạc, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND XÃ ĐỨC LA

Mã số thuế: 3000166843 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức La - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh