Doanh nghiệp tại Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DŨNG ANH

Mã số thuế: 3002142622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quỳnh Trang
Địa chỉ: Thôn Thịnh Cường, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THỊNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3002123387 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thịnh
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Văn Dương, xóm Long Sơn, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LONG

Mã số thuế: 3002113276 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thi Hường
Địa chỉ: Xóm 3 Lộc phúc, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX SẢN XUẤT CÁ GIỐNG VÀ DV TMTH ĐỨC LONG

Mã số thuế: 3002105194 - Đại diện pháp luật: Bạch Hồng Huyền
Địa chỉ: Thôn Thịnh Cường xã Đức Long, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC VIỆT

Mã số thuế: 3002085406 - Đại diện pháp luật: Bạch Văn Sơn
Địa chỉ: Nhà ông Bạch Văn Sơn, xóm Thịnh Cường, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÕ ANH NHẬT

Mã số thuế: 3002083575 - Đại diện pháp luật: Võ Anh Nhật
Địa chỉ: Thôn Long Lập, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX DỊCH VỤ ĂN UỐNG XÃ ĐỨC LONG

Mã số thuế: 3002083582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hông
Địa chỉ: Thôn Phượng Thành, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯỞNG NGÂN

Mã số thuế: 3002083039 - Đại diện pháp luật: Phan Gia Hướng
Địa chỉ: (Nhà ông Phan Gia Hướng), xóm 2, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI GIA BẢO

Mã số thuế: 3002038300 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoài Bảo
Địa chỉ: Thôn Lộc Phúc, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHỢ BÀU XÃ ĐỨC LONG

Mã số thuế: 3002023720 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Long Sơn, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÁT NGHĨA

Mã số thuế: 3001904966 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Bé
Địa chỉ: Tại nhà bà Phạm Thị Oanh, xóm Thịnh Cường, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH SONG TOÀN VN

Mã số thuế: 3001744279 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trực
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Trung Trực, xóm Cầu Đôi, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX MÔI TRƯỜNG XÃ ĐỨC LONG

Mã số thuế: 3001682304 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Số
Địa chỉ: Xã Đức LOng, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HẠ LONG

Mã số thuế: 3001653261 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Số
Địa chỉ: Xã Đức Long, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX NÔNG NGHIỆP THƯỢNG LONG

Mã số thuế: 3001651874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hải
Địa chỉ: Xã Đức Long, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX NÔNG NGHIỆP LONG SƠN

Mã số thuế: 3001651271 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Du
Địa chỉ: Xã Đức Long, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THỊNH CƯỜNG

Mã số thuế: 3001610099 - Đại diện pháp luật: Bạch Văn Thất
Địa chỉ: (Thay đổi lần 2) Nhà ông Bạch Văn Thất, Xóm Thịnh Cường, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG PHONG

Mã số thuế: 3000782218 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phong
Địa chỉ: Xóm Cầu Đôi, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 3000425456 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé
Địa chỉ: (Tại nhà ông Nguyễn Văn Bé) Xóm Long Lập, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP VIỆT THÀNH NĂNG

Mã số thuế: 3000345761 - Đại diện pháp luật: Võ Tài Năng
Địa chỉ: Đường 8A, xóm Cầu Đôi, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 3000340918 - Đại diện pháp luật: Đinh Đức Hạnh
Địa chỉ: Thôn Thịnh Cường, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC

Mã số thuế: 3000336037 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Oanh
Địa chỉ: (Thay đổi lần 4) Tại nhà bà Phạm Thị Oanh, xóm Thịnh Cường, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh