Doanh nghiệp tại Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002233358 - Đại diện pháp luật: Phạm Khánh Hoà
Địa chỉ: Thôn Hà Cát, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠI CÁT

Mã số thuế: 3002227594 - Đại diện pháp luật: Phan Quốc Cường
Địa chỉ: Nhà ông Phan Quốc Cường,Thôn Hà Cát, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THÁI TUẤN TÚ

Mã số thuế: 3002221828 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN TUẤN
Địa chỉ: thôn Tân Quang, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ANH NGỮ ACHIEVERS ĐỨC THỌ

Mã số thuế: 3002153092 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Sơn Quang, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LẠNG

Mã số thuế: 3002087058 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Sơn Quang, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GÀ THƠ NHẠC XÃ ĐỨC LẠNG

Mã số thuế: 3002081923 - Đại diện pháp luật: Võ Mạnh Nhạc
Địa chỉ: Thôn Tiến Lạng, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GÀ ĐỒI CHÀO CỜ XÃ ĐỨC LẠNG

Mã số thuế: 3002072333 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Quang, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX CHĂN NUÔI LỢN NÁI NGOẠI

Mã số thuế: 3002027588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Huy
Địa chỉ: Thôn tân quang, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH NAM TRIỀU ĐỨC

Mã số thuế: 3002026249 - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Nam
Địa chỉ: Nhà ông Lê Hoài Nam, xóm Hà Cát, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MINH TIẾN

Mã số thuế: 3001656992 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Chiến
Địa chỉ: Xã Đức Lạng, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG TUẤN

Mã số thuế: 3001169759 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Anh, thôn Hà Cát, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HOA LÊ

Mã số thuế: 3000855321 - Đại diện pháp luật: Thái Xuân Hoàng
Địa chỉ: Nhà ông Thái Xuân Hoàng, Thôn Sơn Quang, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh