Doanh nghiệp tại Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON QUANG VĨNH

Mã số thuế: 3002142446 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Hoa
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Đại, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG VĨNH

Mã số thuế: 3002142100 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Đại, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC VĨNH

Mã số thuế: 3002113325 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Hoa
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DV MÔI TRƯỜNG XÃ ĐỨC VĨNH

Mã số thuế: 3002081641 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thiều
Địa chỉ: Thôn vĩnh Phúc, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐÔNG HUẾ

Mã số thuế: 3002081680 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Đông Huế
Địa chỉ: Nhà ông Võ Trọng Bình, thôn Vĩnh Phúc, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN TỔNG HỢP HÀO QUYỀN

Mã số thuế: 3001942305 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hào
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Ngọc Hào, Thôn Vĩnh Phúc, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN THU MUA NÔNG, THỦY SẢN HUY LỤA

Mã số thuế: 3001942312 - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Huy
Địa chỉ: Tại nhà ông Trương Ngọc Huy, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

HTX THỐNG NHẤT ĐỨC VĨNH

Mã số thuế: 3001653180 - Đại diện pháp luật: Phan Huy Nhã
Địa chỉ: Xã Đức vĩnh, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND XÃ ĐỨC VĨNH

Mã số thuế: 3000166868 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Vĩnh - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh