Doanh nghiệp tại Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐOÀN LUYẾN

Mã số thuế: 5000896071 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH HÙNG DŨNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000895656 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUÂN TRANG

Mã số thuế: 5000894878 - Đại diện pháp luật: DƯƠNG VĂN LUÂN
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH HỢP TAM LONG

Mã số thuế: 5000893810 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Hợp
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BTC LAND

Mã số thuế: 5000892013 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Anh Phương
Địa chỉ: Thôn Hợp Hoà 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH TMDV NGỌC HÙNG

Mã số thuế: 5000891563 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hùng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐÔ THỊ NÔNG TIẾN

Mã số thuế: 5000891161 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hiệp
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH SALON Ô TÔ MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000889116 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phương
Địa chỉ: Thôn chè 8, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẤT TÂM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 5000888306 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOẰNG THÁI

Mã số thuế: 5000887599 - Đại diện pháp luật: VÕ THỊ TRÂM ANH
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 5000885658 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kiên Quyết
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TOÀN CẦU TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000883361 - Đại diện pháp luật: Đinh Trọng Ngoan
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐTPT XÂY DỰNG TRÍ DŨNG

Mã số thuế: 5000880145 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lam Bình
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHỤ TÙNG Ô TÔ TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000878932 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyển
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ANH HUY

Mã số thuế: 5000876910 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TUẤN NGỌC

Mã số thuế: 5000874430 - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HÙNG LÂM

Mã số thuế: 5000872747 - Đại diện pháp luật: Lâm Quốc Hùng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV LÀNG CHANH

Mã số thuế: 5000870210 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Tuyến
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NÔNG LÂM NGHIỆP HT

Mã số thuế: 5000868677 - Đại diện pháp luật: Lê Cảnh Toàn
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HUỲNH LONG

Mã số thuế: 5000868613 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thế Huỳnh
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH HỒNG NHUNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000866398 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Thôn Đồng Lem, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP TRANG

Mã số thuế: 5000863069 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Huế
Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa 1, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỆ NHẤT Ô TÔ TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000860251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Chè 8, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 5000852959 - Đại diện pháp luật: Trần Chiến Sự
Địa chỉ: Thôn Liên Thịnh, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT XUÂN THỦY

Mã số thuế: 5000840248 - Đại diện pháp luật: Cao Xuân Phúc
Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM

Mã số thuế: 5000837911 - Đại diện pháp luật: Phùng Khánh Duyên
Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAY ĐỨC TRUNG

Mã số thuế: 5000833787 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Số 6, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÀI LỘC

Mã số thuế: 5000830144 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Lương
Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 5000829082 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thắm
Địa chỉ: Thôn Chè 6, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TUẤN HÀ

Mã số thuế: 5000824415 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phó Bể, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT TÂM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 5000812755 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh
Địa chỉ: Chuyển đến: Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 5000806913 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoạch
Địa chỉ: Xóm Chè 6, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƯ Ý 365

Mã số thuế: 5000797659 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Anh
Địa chỉ: Thôn Hợp Hoà 1, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHÙNG THẮNG

Mã số thuế: 5000796736 - Đại diện pháp luật: Phùng Đình Thắng
Địa chỉ: Thôn Phó Bể, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NUÔI ONG HUY BẢO

Mã số thuế: 5000788887 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Huy
Địa chỉ: Thôn số 6, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÙNG THÚY

Mã số thuế: 5000781881 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Đồng Lem, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH MINH

Mã số thuế: 5000563756 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Thắng
Địa chỉ: Thôn Chè 8, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ THĂNG

Mã số thuế: 5000561406 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Thăng
Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa II, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH VẬN TẢI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI ĐỨC

Mã số thuế: 5000285562 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Lộc
Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM PHONG NGA

Mã số thuế: 5000270414 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phong
Địa chỉ: Xóm Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LƯỠNG VƯỢNG

Mã số thuế: 5000230161 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Thôn Đồng Lem, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH CA

Mã số thuế: 5000218598 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dự
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ BÌNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000216350 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Đức
Địa chỉ: Thôn Chè 8, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG HẢI TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000197845 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hồng (Bùi Thị Hằng)
Địa chỉ: Xóm Hợp Thành, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỆP PHÚ

Mã số thuế: 5000197820 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hiệp
Địa chỉ: Thôn Chè 8, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

UBND XÃ LƯỠNG VƯỢNG

Mã số thuế: 5000187029 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Quang
Địa chỉ: Xóm chè 6, Lưỡng vượng, Xã Lưỡng Vượng, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang