Doanh nghiệp tại Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HV-HOME

Mã số thuế: 5000899763 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Cúc
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FDT

Mã số thuế: 5000898696 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ: Số nhà 189, Đường Kim Bình, Xóm 3, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TUẤN LINH

Mã số thuế: 5000897773 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Thắng
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC HIẾU

Mã số thuế: 5000895399 - Đại diện pháp luật: VŨ ĐỨC HIẾU
Địa chỉ: Xóm 02, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT T VÀ T

Mã số thuế: 5000893271 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 5000892126 - Đại diện pháp luật: NGÔ THỊ THÚY HỒNG
Địa chỉ: Số nhà 585, xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN BẮC NAM

Mã số thuế: 5000883844 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Hiệp
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGÂN NGUYỆT TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000882343 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Hải
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG XANH

Mã số thuế: 5000879943 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ngọc; Nguyễn Ngọc Tài
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5000876780 - Đại diện pháp luật: Hán Thị Mai
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN NGÂN NGUYỆT

Mã số thuế: 5000876004 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000873885 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Văn
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TÂN HÀ

Mã số thuế: 5000872169 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đại
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH K&L FASHION

Mã số thuế: 5000870524 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tùng Lâm
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LINH

Mã số thuế: 5000869825 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Lưu
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẠCH CAO LÀO CAI

Mã số thuế: 5000864954 - Đại diện pháp luật: Trần Phương Mai
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BÌNH DUYÊN

Mã số thuế: 5000859270 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Bình
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH SX & TM HÙNG LINH

Mã số thuế: 5000858559 - Đại diện pháp luật: Tạ Thế Hùng
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TUYÊN PHÚ

Mã số thuế: 5000847878 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm (Nguyễn Văn Nôn
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VẠN LỘC

Mã số thuế: 5000844563 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Văn
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH LỘC SƠN QUANG

Mã số thuế: 5000843873 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Thức
Địa chỉ: Số nhà 163, xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUANG VINH

Mã số thuế: 5000843400 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Uyên
Địa chỉ: Số nhà 392, đường Kim Bình, xóm 11, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÀ TUYÊN

Mã số thuế: 5000835417 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghĩa
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN KHÔI

Mã số thuế: 5000833466 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Điệp
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5000833360 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Mơ
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH THẮNG

Mã số thuế: 5000832751 - Đại diện pháp luật: Phạm Kim Thu
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT SƠN HUY

Mã số thuế: 5000832409 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Trung
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIÊN LÂM

Mã số thuế: 5000831123 - Đại diện pháp luật: Nhữ Quốc Cường
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC THỊNH SƠN

Mã số thuế: 5000829621 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Lợi
Địa chỉ: Số nhà 267, đường Kim Bình, xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG YÊN HÒA

Mã số thuế: 5000824302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm (Nguyễn Văn Nôn
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5000804225 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai
Địa chỉ: Chuyển đến: Xóm 7, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG MINH PHÁT

Mã số thuế: 4601166712 - Đại diện pháp luật: Đồng Đức Hạnh
Địa chỉ: Xóm 08, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG MINH ĐỨC

Mã số thuế: 4601145342 - Đại diện pháp luật: Đồng Minh Lập
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MẠNH BÌNH MINH

Mã số thuế: 5000701131 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 285, đường Kim Bình, xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUANG MINH THIỆN

Mã số thuế: 5000647766 - Đại diện pháp luật: Đồng Quang Luận
Địa chỉ: Chuyển đến: Xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG THÙY

Mã số thuế: 5000639490 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Đường Kim Bình, xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG KIÊN

Mã số thuế: 5000625025 - Đại diện pháp luật: Đoàn Chí Công
Địa chỉ: Số nhà 254, xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 5000340679 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan Anh
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000304261 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 02 đường Kim Bình, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI (NỘP THUẾ HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Mã số thuế: 5000299607 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỦY VÂN

Mã số thuế: 5000285058 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thuỷ
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI

Mã số thuế: 5000280116 - Đại diện pháp luật: Lê Danh Thắng
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

TRƯỜNG THCS TRÀNG ĐÀ

Mã số thuế: 5000245545 - Đại diện pháp luật: Vũ Sơn Thạch
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀNG ĐÀ

Mã số thuế: 5000227909 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hoài
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tràng Đà, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN

Mã số thuế: 5000227232 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Chiến
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG ĐÀ

Mã số thuế: 5000227225 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRÀNG ĐÀ

Mã số thuế: 5000219672 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Ích
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP TUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 5000128538 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000119170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Danh
Địa chỉ: Số 02, đường Kim Bình, xóm 2, Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang