Doanh nghiệp tại Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MEP VIỆT NAM

Mã số thuế: 5000896628 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huế
Địa chỉ: Thôn Thúc Thủy, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000894243 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc B, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DV VIỄN THÔNG NHƯ Ý

Mã số thuế: 5000891852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Dũng
Địa chỉ: Thôn An Lộc A, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NEW FLOWER

Mã số thuế: 5000890016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trọng
Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc B, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000886757 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc A, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG HIỆP PHÚ

Mã số thuế: 5000880667 - Đại diện pháp luật: Dương Xuân Hùng
Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc B, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000853649 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn An Phúc, Xã An Khang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ LỢI UY

Mã số thuế: 5000844362 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Hương Giang
Địa chỉ: Thôn Trường Thi A, Xã An Khang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TUẤN HÙNG

Mã số thuế: 5000826525 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Chiến
Địa chỉ: Thôn An Lộc A, Xã An Khang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5000821774 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Châu
Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc B, Xã An Khang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THI CÔNG XÂY DỰNG TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 5000818274 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn Thúy An, Xã An Khang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI ONG PHONG THỔ XÃ AN KHANG

Mã số thuế: 5000793679 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Phong
Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc A, Xã An Khang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯƠNG CÔNG

Mã số thuế: 5000588990 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Thôn Trường Thi A, Xã An Khang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

UBND XÃ AN KHANG

Mã số thuế: 5000187011 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tân
Địa chỉ: An khang, Xã An Khang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang