Doanh nghiệp tại Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHONG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000888666 - Đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Hòa
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000888137 - Đại diện pháp luật: Trần Liên Việt
Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH VINALOG VIỆT NAM

Mã số thuế: 5000888049 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Thảo
Địa chỉ: Km9+800, Thôn Phú An, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO GIANG

Mã số thuế: 5000885841 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ MINH PHÁT AN

Mã số thuế: 5000885834 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Tân Hải Thành, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN KHÁNH

Mã số thuế: 5000871493 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thu
Địa chỉ: Thôn Phú An 1, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH LÂM THỊNH PHÁT TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000869977 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh
Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÙNG LỢI

Mã số thuế: 5000867105 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Vân Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Tân Thành 2, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP BÁCH THANH

Mã số thuế: 5000866327 - Đại diện pháp luật: Phạm Quý Kỳ
Địa chỉ: Thôn Hòa Mục 2, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY LONG PHÚ

Mã số thuế: 5000857107 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hợi
Địa chỉ: Thôn Phú An 2, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH PHÁT

Mã số thuế: 5000853293 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Tân Thành 2, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG MINH VŨ

Mã số thuế: 5000843520 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Cương
Địa chỉ: Thôn Tân Thành 1, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP NAM HUY

Mã số thuế: 5000839919 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Nam
Địa chỉ: Thôn Phú An 1, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ẤT TINH

Mã số thuế: 5000834389 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Định
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình 2, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT NAM

Mã số thuế: 5000834413 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toán
Địa chỉ: Thôn Phú An 1, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN QUẢ QUANG VINH

Mã số thuế: 5000827938 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Hòa Mục, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN HIỆP

Mã số thuế: 5000822739 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vịnh
Địa chỉ: Thôn Hòa Mục, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BẢO GIANG

Mã số thuế: 5000793566 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Phú An 2, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TRUNG NGỌC

Mã số thuế: 5000760264 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Trường
Địa chỉ: Chuyển đến: Thôn Tân Thành 2, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Ô TÔ ĐÀO MINH PHÁT

Mã số thuế: 5000718713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bình
Địa chỉ: Chuyển đến: Km 9, thôn Tân Thành 2, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ QUÝ LONG

Mã số thuế: 5000657450 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thôn Hoà Mục 2, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH TAM SƠN

Mã số thuế: 2500264124 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhâm
Địa chỉ: Chuyển đến: Cảng An Hòa, thôn Hòa Bình, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÁT TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000254934 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thành
Địa chỉ: Cụm các khu Công nghiệp -Dịch vụ - Đô thị Long Bình An, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI LONG

Mã số thuế: 5000231567 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoà mục 1, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

UBND XÃ THÁI LONG

Mã số thuế: 5000187004 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Lương
Địa chỉ: Xóm Hoà mục , Thái long, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang