Doanh nghiệp tại Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HPH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601023943 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hân
Địa chỉ: Khu 5, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRỌNG TUÂN

Mã số thuế: 2601017548 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Tuân
Địa chỉ: Khu 06, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

HTX NUÔI CÁ LỒNG VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN LÔ GIANG

Mã số thuế: 2601015438 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Luyến
Địa chỉ: Khu 12, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT BÌNH BỘ

Mã số thuế: 2601002527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Khu 6, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH YH VINA

Mã số thuế: 2600997580 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Hưng
Địa chỉ: Khu 6, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH BỘ

Mã số thuế: 2600876547 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Khu 8, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ - NÔNG NGHIỆP - ĐIỆN NĂNG XÃ BÌNH BỘ

Mã số thuế: 2600637877 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Gia
Địa chỉ: Khu 7, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

BAN QUẢN LÝ ĐIỆN XÃ BÌNH BỘ

Mã số thuế: 2600223763 - Đại diện pháp luật: Lê Phụng Lĩnh
Địa chỉ: Khu 7 xã Bình Bộ, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

UBND XÃ BÌNH BỘ

Mã số thuế: 2600212874 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Ninh
Địa chỉ: Khu 7, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ