Doanh nghiệp tại Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NGUYỄN HIỀN

Mã số thuế: 2601065397 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Khu 8, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM HOAN MẾN

Mã số thuế: 2601052711 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoan
Địa chỉ: Khu 7, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ LIÊN HOA

Mã số thuế: 2600982168 - Đại diện pháp luật: Trần Đông Sơ
Địa chỉ: Khu 4, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN HOA

Mã số thuế: 2600825302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sáu
Địa chỉ: Khu 4, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP - ĐIỆN NĂNG XÃ LIÊN HOA

Mã số thuế: 2600626018 - Đại diện pháp luật: Trần Đông Sơ
Địa chỉ: Khu 4, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

BAN QUẢN LÝ ĐIỆN XÃ LIÊN HOA

Mã số thuế: 2600223731 - Đại diện pháp luật: Vũ Hải Đường
Địa chỉ: Khu 4 xã Liên Hoa, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

UBND XÃ LIÊN HOA

Mã số thuế: 2600213229 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Tiếp
Địa chỉ: Khu 5, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ