Doanh nghiệp tại Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH NGÂN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601097938 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Hoàng
Địa chỉ: Khu 6, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2601091245 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quang
Địa chỉ: Khu 6, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH QA NGUYÊN VŨ

Mã số thuế: 2601067122 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Quang
Địa chỉ: Khu 3, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MAY BAO BÌ NHẬT ANH

Mã số thuế: 2601054927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sáu
Địa chỉ: Khu 5, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ QUANG HÙNG

Mã số thuế: 2601041639 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu 3, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG PHÍA BẮC

Mã số thuế: 2601039728 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hưng
Địa chỉ: Khu 8, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THUYẾT HÀ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600983595 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Thuyết
Địa chỉ: khu 1, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BẢO THANH

Mã số thuế: 2600981894 - Đại diện pháp luật: Lâm Đình Duy
Địa chỉ: Khu 1, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON BẢO THANH

Mã số thuế: 2600831465 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Giao
Địa chỉ: Khu 5, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

UBND XÃ BẢO THANH

Mã số thuế: 2600213243 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Khu 5- Xã Bảo Thanh, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ