Doanh nghiệp tại Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP AN PHÁT 668

Mã số thuế: 2601097134 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Viên
Địa chỉ: Khu 8, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÍN NGHĨA

Mã số thuế: 2601097141 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Khu 8, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ALO KHỎE

Mã số thuế: 2601094895 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Luận
Địa chỉ: Khu 8, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NAWOON FNC

Mã số thuế: 2601081102 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Lư
Địa chỉ: Khu 4, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THẮNG OANH

Mã số thuế: 2601079551 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Thắng
Địa chỉ: Khu 4, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HT GROUP

Mã số thuế: 2601070238 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lý
Địa chỉ: Khu 4, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH LY

Mã số thuế: 2601062357 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hằng Hải
Địa chỉ: Khu 8, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ PN

Mã số thuế: 2601058230 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Canh
Địa chỉ: Khu 7, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK MINH HOÀNG

Mã số thuế: 2601057325 - Đại diện pháp luật: Lương Sơn Hải
Địa chỉ: Khu 7, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HIẾU HÙNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601044037 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khải
Địa chỉ: Khu 7, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ DŨNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601038844 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Khu 4, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÙNG CHÍ BẢN

Mã số thuế: 2601032874 - Đại diện pháp luật: Phùng Chí Bản
Địa chỉ: Khu 3, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CHIẾN HẠNH AN ĐẠO

Mã số thuế: 2601031207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Khu 3, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HIẾU ANH

Mã số thuế: 2601013582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hợi
Địa chỉ: Khu 5, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH QUỲNH CHI PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601003584 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Thao
Địa chỉ: Khu 2, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CHIẾN LỰC

Mã số thuế: 2601001523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Khu 8, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MAY BAO BÌ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 2601000079 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tường
Địa chỉ: Khu 3, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HUIGEN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600998986 - Đại diện pháp luật: Chen Xiangen
Địa chỉ: Khu 7, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HẢI PT

Mã số thuế: 2600955929 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phuong Thảo
Địa chỉ: Khu 7, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KIDS LINK

Mã số thuế: 0106882471 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Luận
Địa chỉ: Khu 11, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON AN ĐẠO

Mã số thuế: 2600825101 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Hậu
Địa chỉ: , Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẨY TUYẾT

Mã số thuế: 2600338588 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bẩy
Địa chỉ: Khu 4, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ AN ĐẠO

Mã số thuế: 2600448100 - Đại diện pháp luật: Đào Tiến Tước
Địa chỉ: Khu 5 - Xã An Đạo, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÀ MY

Mã số thuế: 2600433760 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị My
Địa chỉ: Khu 8, xã An Đạo, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HOA HỒNG

Mã số thuế: 2600342739 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Hồng
Địa chỉ: Khu 5 - Xã An đạo, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG CHI

Mã số thuế: 2600339743 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thắm
Địa chỉ: Khu 04, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2600315799 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hoa Lý
Địa chỉ: Khu 7, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

UBND XÃ AN ĐẠO

Mã số thuế: 2600213444 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Khu 5, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ