Doanh nghiệp tại Xã Phước Trung, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM TRUNG 79

Mã số thuế: 4500658718 - Đại diện pháp luật: THÁI VĂN TIẾN
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM TRUNG 79

Mã số thuế: 4500658683 - Đại diện pháp luật: TRẦN GIA
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH GVB

Mã số thuế: 4500649791 - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Phúc
Địa chỉ: Thôn Tham Dú, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG

Mã số thuế: 4500642972 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Thị Kiều Loan
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THÁI HÒA NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500642242 - Đại diện pháp luật: Võ Việt Hiển
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH HẢI VÂN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500642228 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH HẢI SƠN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500641601 - Đại diện pháp luật: Võ Trường Sơn
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG NINH HẢI

Mã số thuế: 4500639401 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500639384 - Đại diện pháp luật: Trần Gia
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG PHAN RANG

Mã số thuế: 4500639391 - Đại diện pháp luật: Trần Gia
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THÁI PHAN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500638951 - Đại diện pháp luật: Lư Thành Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THÁI TƯỜNG NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500638969 - Đại diện pháp luật: Thái Tường Nhân
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO THÀNH SƠN

Mã số thuế: 4500638609 - Đại diện pháp luật: Thái Tường Nhân
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH PHƯỚC TRUNG

Mã số thuế: 4500638616 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bộ
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHƯỚC TRUNG

Mã số thuế: 4500628262 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngô Tuế
Địa chỉ: Thôn Tham Dú, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV NÔNG SẢN THỰC PHẨM NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500613643 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Mỹ
Địa chỉ: Thôn Tham Dú, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH TUYỂN DỤNG CATƠ NÚI

Mã số thuế: 4500602384 - Đại diện pháp luật: Catơ Núi
Địa chỉ: Thôn Tham Dú, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG 737

Mã số thuế: 4500558791 - Đại diện pháp luật: Trần Cao Hòa
Địa chỉ: Tỉnh lộ 705, Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NGUYỄN VĂN HÙNG

Mã số thuế: 4500407055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Rã Trên - Phước Trung, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

Mã số thuế: 4500389769 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phước Trung - Huyện Bác ái - Ninh Thuận, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận