Doanh nghiệp tại Xã Phước Tân, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THUẬN HÒA HƯNG

Mã số thuế: 4500654495 - Đại diện pháp luật: VÕ ĐẠI HÙNG
Địa chỉ: Thôn Ma Ty, Xã Phước Tân, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN T & P GLOBAL

Mã số thuế: 4500612583 - Đại diện pháp luật: Trần Huy Ánh
Địa chỉ: Thôn Ma Ty, Xã Phước Tân, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC TÂN

Mã số thuế: 4500448559 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn suối đá, Xã Phước Tân, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC TÂN

Mã số thuế: 4500432125 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phước Tân, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG LIÊN HOA

Mã số thuế: 4500244347 - Đại diện pháp luật: Lê Lực
Địa chỉ: Thôn Đá Trắng, Xã Phước Tân, Huyện Bác ái, Ninh Thuận