Doanh nghiệp tại Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PTICO NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500661647 - Đại diện pháp luật: Vũ Thế Sơn
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH HIGO MATSUMOTO

Mã số thuế: 4500660918 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XƯƠNG RỒNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 4500656774 - Đại diện pháp luật: Trần Bảo Huy
Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XD THUẬN TIẾN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500655361 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH HUY
Địa chỉ: Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NINH HỢP HÒA

Mã số thuế: 4500654544 - Đại diện pháp luật: Võ Đại Hùng
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PTICO NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500652378 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGỌC PHƯƠNG

Mã số thuế: 4500648477 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Ngọc
Địa chỉ: Thôn Suối Đá, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PTICO

Mã số thuế: 4500644634 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT MINH ANH

Mã số thuế: 4500642429 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Minh Anh
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NAM MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 4500638535 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Nghiệp
Địa chỉ: Suối Đá, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CTY CP GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AGRISOL ( NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 4500637073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thanh
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SẠCH SUNVITAL

Mã số thuế: 4500637066 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hằng
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH GREENTECH (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 4500636866 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lan Hương
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VI SINH VPS BIOFER (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 4500636859 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hạnh Nhân
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP & NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỨC AN

Mã số thuế: 4500635608 - Đại diện pháp luật: Văn Tuấn Vũ
Địa chỉ: Thôn Suối Đá, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NINH THUẬN (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 4500634555 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AGRISOL

Mã số thuế: 4500629682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thanh
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SẠCH SUNVITAL

Mã số thuế: 4500629717 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hằng
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BIOVIS

Mã số thuế: 4500629675 - Đại diện pháp luật: Đặng Vĩnh Hà
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁNH NINH 79

Mã số thuế: 4500622824 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Hằng
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN PHÁT BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500618962 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Phương
Địa chỉ: Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG XANH BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500616517 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Thái
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NINH THUẬN AGRITECH

Mã số thuế: 4500616387 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỚC TIẾN

Mã số thuế: 4500611283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Muôn
Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP SƠN VŨ

Mã số thuế: 4500603395 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TIẾN B

Mã số thuế: 4500602698 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Suối Rua, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CỘNG SỰ

Mã số thuế: 4500574465 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Hà
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỚC TIẾN

Mã số thuế: 4500518252 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Muôn
Địa chỉ: Thôn đá bàn xã Phước Tiến, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC TIẾN

Mã số thuế: 4500451590 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOÀI BẢO

Mã số thuế: 4500115341 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thoa
Địa chỉ: Quốc lộ 27B, thôn Suối Đá, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP TÂN TIẾN

Mã số thuế: 4500142810 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Vũ
Địa chỉ: Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận