Doanh nghiệp tại Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA HIẾU FARM

Mã số thuế: 4500658764 - Đại diện pháp luật: Đạo Thanh Triển
Địa chỉ: Thôn Suối Rớ, Xã Phước Chính, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ADFARM

Mã số thuế: 4500657633 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Suối Rớ, Xã Phước Chính, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FARM PIGS NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500656238 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lên
Địa chỉ: Thôn Suối Khô, Xã Phước Chính, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NGỌC DUYÊN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500618521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Địa chỉ: Thôn Suối Rớ, Xã Phước Chính, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP QUANG KHÁNH

Mã số thuế: 4500611621 - Đại diện pháp luật: Ngư Văn Chí
Địa chỉ: Thôn Núi Rây, Xã Phước Chính, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

TRƯƠNG THCS VÕ VĂN KIỆT

Mã số thuế: 4500605762 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Núi Rây, Xã Phước Chính, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIỆT

Mã số thuế: 4500605787 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Núi Rây, Xã Phước Chính, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC CHÍNH

Mã số thuế: 4500577360 - Đại diện pháp luật: Phạm Thụy Thảo Trinh
Địa chỉ: Xã Phước Chính, Xã Phước Chính, Huyện Bác ái, Ninh Thuận