Doanh nghiệp tại Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV TH TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 3200738103 - Đại diện pháp luật: Tưởng Thanh Tiến
Địa chỉ: Thôn Tân Vĩnh, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THỜI ĐẠI

Mã số thuế: 3200733828 - Đại diện pháp luật: TRẦN BÁ ĐẠI
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hướng Tân, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TÂN THÀNH LONG

Mã số thuế: 3200722939 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI AC

Mã số thuế: 3200719291 - Đại diện pháp luật: TRẦN MINH CHÂU
Địa chỉ: Thôn Tân Vĩnh, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV GTHB HOÀNG PHONG

Mã số thuế: 3200708490 - Đại diện pháp luật: Bùi Duy Khánh
Địa chỉ: Thôn Tân Vĩnh, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TÂN LINH

Mã số thuế: 3200708130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG TÂN

Mã số thuế: 3200708148 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN KHE SANH

Mã số thuế: 3200691920 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Trằm, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG TÂN

Mã số thuế: 3200688815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TÂN LINH

Mã số thuế: 3200688822 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ LIÊN LẬP

Mã số thuế: 3200688847 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thăng Long
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÈO SA MÙ

Mã số thuế: 3200658779 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Bình
Địa chỉ: Thôn Tân Linh, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN RÀO QUÁN

Mã số thuế: 3200638130 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai Hương
Địa chỉ: Thôn Tân Linh, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN HƯỚNG HOÁ

Mã số thuế: 3200630685 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đỉnh
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

ĐỘI THU XÃ HƯỚNG TÂN

Mã số thuế: 3200616539 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hướng Tân, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯỚNG TÂN

Mã số thuế: 3200600803 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Sơn
Địa chỉ: Hướng Tân, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG TÂN

Mã số thuế: 3200599065 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuấn
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG TÂN

Mã số thuế: 3200598248 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lâm
Địa chỉ: Thôn Tân Linh, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG TÂN

Mã số thuế: 3200590739 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cùa, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LƯU TRƯỜNG THỦY

Mã số thuế: 3200572786 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc
Địa chỉ: Thôn Tân Linh, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DHP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3200569328 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÊ VŨ MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 3200560974 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Trằm, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CHÂU QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200560491 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH THÀNH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200536763 - Đại diện pháp luật: Hạ Quốc Đăng
Địa chỉ: Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QT NGUYỄN QUÝ

Mã số thuế: 3200527536 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lài
Địa chỉ: Thôn Trằm, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TĂNG CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 3200518570 - Đại diện pháp luật: Phan Cảnh Tăng
Địa chỉ: Thôn Trằm, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị