Doanh nghiệp tại Xã Hướng Lập, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG LẬP

Mã số thuế: 3200601927 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nở
Địa chỉ: Hướng Lập, Xã Hướng Lập, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG LẬP

Mã số thuế: 3200600881 - Đại diện pháp luật: Hồ Đức Vân
Địa chỉ: Hướng Lập, Xã Hướng Lập, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯỚNG LẬP

Mã số thuế: 3200597942 - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Dương
Địa chỉ: Thôn A Xóc, Xã Hướng Lập, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị