Doanh nghiệp tại Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ PHÚ THẠNH MỸ

Mã số thuế: 3200738618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoài
Địa chỉ: Thôn Xa Bai, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯỚNG LINH

Mã số thuế: 3200675647 - Đại diện pháp luật: Phan Huỳnh Thiện
Địa chỉ: Hoong, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 5

Mã số thuế: 3200655224 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Thôn Cooc, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 2

Mã số thuế: 3200650561 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Huế
Địa chỉ: Thôn Cooc, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 4

Mã số thuế: 3200649453 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Huế
Địa chỉ: Thôn Cooc, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 3

Mã số thuế: 3200646413 - Đại diện pháp luật: Ma Thế Toàn
Địa chỉ: Thôn Cooc, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯỚNG LINH

Mã số thuế: 3200598544 - Đại diện pháp luật: Phan Huỳnh Thiện
Địa chỉ: Miêt, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG LINH

Mã số thuế: 3200598463 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Lê
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG LINH

Mã số thuế: 3200598015 - Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG LINH

Mã số thuế: 3200595247 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Khéo
Địa chỉ: Hướng Linh, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG ĐIỆN UBI QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200573934 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị