Doanh nghiệp tại Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ TÂN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 5701962942 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thành
Địa chỉ: Thôn Đồng Lóong, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ KIM THÀNH

Mã số thuế: 5701959812 - Đại diện pháp luật: Trần Chí Thành
Địa chỉ: Thôn Khe Nháng, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON THANH LÂM HUYỆN BA CHẼ

Mã số thuế: 5701103122 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thanh Lâm, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS THANH LÂM

Mã số thuế: 5701103242 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Khe Nháng xã Thanh Lâm, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LÂM HUYỆN BA CHẼ

Mã số thuế: 5700660868 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Lâm, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh