Doanh nghiệp tại Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG QUÁNH

Mã số thuế: 5701905221 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Kim
Địa chỉ: Thôn Đồng Quánh, Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VÀ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU BA CHẼ

Mã số thuế: 5701811936 - Đại diện pháp luật: Dương Đức Hiền
Địa chỉ: , Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH CẦM

Mã số thuế: 5701103429 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đồng Tán - Minh Cầm, Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH CẦM HUYỆN BA CHẼ

Mã số thuế: 5700660843 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Tán, xã Minh Cầm, Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh