Doanh nghiệp tại Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN QUẾ BA CHẼ

Mã số thuế: 5702144812 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hoa
Địa chỉ: Nhà bà Dương Thị Hoa, Thôn Nam Kim, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BA CHẼ

Mã số thuế: 5702118354 - Đại diện pháp luật: VƯƠNG QUỐC HIỆP
Địa chỉ: Thôn Nước Đừng, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HHT GROUP

Mã số thuế: 5702065582 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN HIẾU
Địa chỉ: Khu dân cư tự xây Làng Mô, Thôn Làng Mô, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN TƯỜNG AGRICO QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702040813 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Đạt
Địa chỉ: Thôn Nước Đừng, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG AT

Mã số thuế: 5702034087 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BA CHẼ

Mã số thuế: 5702031657 - Đại diện pháp luật: Triệu Quya Phúc
Địa chỉ: Thôn Tầu Tiên, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701984752 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5701780967 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ LÂM SẢN NGOÀI GỖ BA CHẼ

Mã số thuế: 5701751532 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒN ĐẠC

Mã số thuế: 5701672224 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Làng Mô, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS ĐỒN ĐẠC

Mã số thuế: 5701103193 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Tiến - Đồn Đạc, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒN ĐẠC HUYỆN BA CHẼ

Mã số thuế: 5701103186 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Tiến - Đồn Đạc, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒN ĐẠC II

Mã số thuế: 5701103203 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tàu Tiên Đồn Đạc, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN BA CHẼ

Mã số thuế: 5700970411 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến xã Đồn Đạc, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒN ĐẠC HUYỆN BA CHẼ

Mã số thuế: 5700660917 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồn Đạc, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh