Doanh nghiệp tại Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LÂM SƠN

Mã số thuế: 2700942916 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy
Địa chỉ: Thôn Thuận Phong, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN LỘC 568

Mã số thuế: 2700942472 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: Đội 1, Thôn Hán Bắc, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ANH HƯNG

Mã số thuế: 2700942200 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU TIẾN QUANG

Mã số thuế: 2700941528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tích
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Tích, Thôn Hán Bắc, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG VINH

Mã số thuế: 2700937810 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tòng Vinh
Địa chỉ: Thôn Thuận Phong, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUANG MINH

Mã số thuế: 2700937183 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thượng
Địa chỉ: Thôn Thuận Phong, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC HIẾU

Mã số thuế: 2700935161 - Đại diện pháp luật: PHẠM NGỌC BẢO
Địa chỉ: Thôn Thuận Phong, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY ĐÔ THÀNH GROUP

Mã số thuế: 2700925420 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đô
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH TM&DV VẬN TẢI THUỶ QUỐC CƯỜNG HDG

Mã số thuế: 2700895818 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Huy
Địa chỉ: Thôn Đại Quang, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH CHẾ XUẤT DƯỢC LIỆU MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 2700877738 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hùng
Địa chỉ: Thôn Hán Nam, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG GIA 68

Mã số thuế: 2700877583 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Đội 6, Thôn Hán Nam, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH NHẬT TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2700870404 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nam
Địa chỉ: Đội 4, Thôn Hán Nam, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 2700869448 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY ĐÔ THÀNH

Mã số thuế: 2700838979 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Doanh Triệu
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MAI QUANG

Mã số thuế: 2700821541 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Luyện
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VIỆT CHIẾN

Mã số thuế: 2700821439 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HUY TÚ

Mã số thuế: 2700820361 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thiện
Địa chỉ: Thôn Đại Quang, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY THÁI BÌNH

Mã số thuế: 2700788830 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Tỉnh
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 2700712045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Đại Quang, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI THỦY QUYẾT CHIẾN

Mã số thuế: 2700621084 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Thuận Phong, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình