Doanh nghiệp tại Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM QUYẾT

Mã số thuế: 2700934087 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Quyết
Địa chỉ: Thôn Vân Hà 2, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT AN

Mã số thuế: 2700906594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Việt An
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ninh, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CƠ ĐIỆN MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 2700888627 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hánh
Địa chỉ: Thôn Hoài La, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MỘC THỦY

Mã số thuế: 2700888673 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Hoài Lai, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VITCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700875748 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sản
Địa chỉ: Thôn Hoài Lai, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ ĐIỆN LC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700845140 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Chanh
Địa chỉ: Đường 477, Thôn Phương Hưng, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VƯỢNG LỘC

Mã số thuế: 2700840456 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Hùng
Địa chỉ: Thôn Văn Hà, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ GIA PHƯƠNG

Mã số thuế: 2700679976 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lãi
Địa chỉ: Tại UBND xã Gia Phương, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT ELITE

Mã số thuế: 2700663599 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: Đội 6, thôn Vĩnh Ninh, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ GIA PHƯƠNG

Mã số thuế: 2700531948 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Văn hà, xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH PHÚC GP

Mã số thuế: 2700347441 - Đại diện pháp luật: Tạ Hữu Yên
Địa chỉ: Đội 6, thôn Vĩnh Ninh, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình