Doanh nghiệp tại Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 2700944977 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trường
Địa chỉ: Xóm Quang Tân, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

DNTN VẬN TẢI BÌNH LỰU

Mã số thuế: 2700941126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Mai Sơn 3, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA BÌNH LỰU

Mã số thuế: 2700940394 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Mai Sơn 3, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VAH

Mã số thuế: 2700939568 - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Việt
Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV THẢO LINH NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700925808 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Luyện
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÙNG TUẤN

Mã số thuế: 2700920207 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC CHÍNH

Mã số thuế: 2700920197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI MINH DÂN

Mã số thuế: 2700910689 - Đại diện pháp luật: Ðinh Văn Dân
Địa chỉ: Xóm đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỀN TUẤN

Mã số thuế: 2700908464 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 2700904773 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Mai Sơn, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH GREEN TEA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700901927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 575

Mã số thuế: 2700897011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 2700896265 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Quý
Địa chỉ: Xóm Nam Ninh, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH GIA LẠC

Mã số thuế: 2700896346 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn An
Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG TÍN

Mã số thuế: 2700889370 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đà
Địa chỉ: Xóm Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV XUÂN VIỆT NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700888715 - Đại diện pháp luật: Đinh Quốc Việt
Địa chỉ: Thôn Lạc Khoái, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂM AN

Mã số thuế: 2700875794 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Lạc Khoái, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2700845052 - Đại diện pháp luật: Vũ Giang Nam
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA VIỄN

Mã số thuế: 2700824944 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: Xóm Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CAO TRÍ

Mã số thuế: 2700792033 - Đại diện pháp luật: Đinh Cao Trí
Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

TRƯỜNG MẦM NON GIA LẠC

Mã số thuế: 2700544697 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ GIA LẠC

Mã số thuế: 2700542280 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 2700283847 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Quân
Địa chỉ: Xóm Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HẢI

Mã số thuế: 2700283438 - Đại diện pháp luật: Vũ Giang Nam
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN QUYỀN

Mã số thuế: 2700276896 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyền
Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY ANH TÚ

Mã số thuế: 2700941609 - Đại diện pháp luật: TRẦN VĂN TÚ
Địa chỉ: Thôn Quang Tân, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 676 VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700926833 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hiệp
Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình