Doanh nghiệp tại Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI LINH CHI

Mã số thuế: 0601223593 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đoàn
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT THÀNH TÂM

Mã số thuế: 0601219131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 18K VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601213570 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thiện
Địa chỉ: Số 18, Đội 7, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH THIỆN KHÔI

Mã số thuế: 0601203075 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiệp
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MỚI

Mã số thuế: 0601182298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Quang Hiệp, Xóm 1, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THẮNG

Mã số thuế: 0601167437 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lụa
Địa chỉ: TRựC THắNG, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH HUY CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 0601119994 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Huy
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẠI THẮNG

Mã số thuế: 0600965698 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Dân
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG TƯỞNG

Mã số thuế: 0600682178 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tưởng
Địa chỉ: Xóm 13, xã Trực Thắng, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THẮNG

Mã số thuế: 0600664186 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ TRỰC THẮNG

Mã số thuế: 0600337911 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dương
Địa chỉ: Xã Trực Thắng, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

UBND XÃ TRỰC THẮNG

Mã số thuế: 0600144941 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trực Thắng - Huyện Trực Ninh - Nam Định, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Nam Định