Doanh nghiệp tại Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÀI THAO

Mã số thuế: 0601254506 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn 7, xóm Phú Hòa, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH TD MEGA TECH

Mã số thuế: 0601254457 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Hiệp
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN THANH PHÁT

Mã số thuế: 0601249834 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Xóm Tân Đồng, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH INOX HOÀNG NGÂN II

Mã số thuế: 0601231185 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thao
Địa chỉ: Thôn 7, Xóm Phú Hòa, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH ECOMDY MEDIA

Mã số thuế: 0601229926 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức An
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LIÊN TRINH

Mã số thuế: 0601197664 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trinh
Địa chỉ: Đội 9, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHONG

Mã số thuế: 0601196075 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Đội 19, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC E-LINK

Mã số thuế: 0601178397 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Thôn Ngọc Giả, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0601167187 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thu Hà
Địa chỉ: TRựC ĐạO, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0601165408 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cường
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THẾ NAM

Mã số thuế: 0601149205 - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Thế
Địa chỉ: Đội 7, thôn Hạ Đồng, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 0601143605 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quân
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THUẬN PHONG

Mã số thuế: 0601140788 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Đội 19, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MẠNH TUẤN CHỢ GIÁ

Mã số thuế: 0601037903 - Đại diện pháp luật: Ngô Bá Vinh
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC UYÊN TUẤN

Mã số thuế: 0601037318 - Đại diện pháp luật: Ngụy Quốc Tuấn
Địa chỉ: Chợ Giá, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM VIỆT

Mã số thuế: 0601036610 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Việt
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH KHOA

Mã số thuế: 0601035543 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Khoa
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM PHÚC

Mã số thuế: 0601034941 - Đại diện pháp luật: Trần Huy Đoàn
Địa chỉ: Chợ Giá, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN SAFICO

Mã số thuế: 0600739385 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Hiếu
Địa chỉ: Đội 13, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0600675300 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0600644687 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0600644486 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG ĐỨC

Mã số thuế: 0600553976 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đức
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY CP THANH ĐẠO

Mã số thuế: 0600420327 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Sỹ
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Sỹ, xóm 50, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DNTN HUY HÙNG

Mã số thuế: 0600008272 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hùng
Địa chỉ: Xã Trực Đạo, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DNTN PHÚC PHIN

Mã số thuế: 0600028832 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Phúc
Địa chỉ: Chợ Giá - Xã Trực Đạo, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

UBND XÃ TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0600145039 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định