Doanh nghiệp tại Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HHQ 379

Mã số thuế: 0601253492 - Đại diện pháp luật: Ngô Bá Huân
Địa chỉ: Tỉnh lộ 488 Thôn Duyên Hồng, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH SƠN VÀ CHỐNG THẤM HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0601172275 - Đại diện pháp luật: Vũ Quý Toàn
Địa chỉ: Đội 2, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THANH

Mã số thuế: 0601167162 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: TRựC THANH, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRỰC THANH

Mã số thuế: 0601162365 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xoan
Địa chỉ: XóM 12, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH NGOAN

Mã số thuế: 0601068073 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Khánh
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI NINH PHÚC

Mã số thuế: 0600985863 - Đại diện pháp luật: Lương Tuấn Anh
Địa chỉ: Xóm 1 Bằng Trang, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH TRANG

Mã số thuế: 0600809018 - Đại diện pháp luật: Lại Quang Tiến
Địa chỉ: Thôn Ngọc Đông, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC THANH

Mã số thuế: 0600650560 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định, xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THANH

Mã số thuế: 0600650063 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THÀNH

Mã số thuế: 0600644422 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trực Thành - Huyện Trực Ninh - Nam Định, Xã Trực Thành, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH ĐẠI

Mã số thuế: 0600411354 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Tuyển
Địa chỉ: Thôn Ngọc Đông - xã Trực Thanh, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH HOÀ

Mã số thuế: 0600343538 - Đại diện pháp luật: Ngô Bá Hoà
Địa chỉ: Xã Trực Thanh, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

ĐỘI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRỰC NINH

Mã số thuế: 0600337213 - Đại diện pháp luật: Trần Danh Môn
Địa chỉ: Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

HTX NÔNG NGHIỆP XÃ TRỰC THANH

Mã số thuế: 0600196241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trực Thanh, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

UBND XÃ TRỰC THANH

Mã số thuế: 0600144998 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định