Doanh nghiệp tại Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LƯƠNG TÀI

Mã số thuế: 0900433775 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Xã Lương Tài - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ HƯNG

Mã số thuế: 0900284467 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lĩnh
Địa chỉ: Thôn Khuyến Thiện, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0900284065 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Lượng
Địa chỉ: Thôn Đông Trại, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0900283142 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Phong
Địa chỉ: Thôn Tảo C, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 0900268289 - Đại diện pháp luật: Tô Lan Phương
Địa chỉ: Phố Tài, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0900261212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Vũ
Địa chỉ: Thôn Xuân Đào, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên