Doanh nghiệp tại Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CÁ LÒNG HỒ SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400514898 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng
Địa chỉ: Xóm Vôi, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VEN HỒ

Mã số thuế: 5400479266 - Đại diện pháp luật: Bùi Thi Luyến
Địa chỉ: Xóm Tháu, xã Thái Thịnh, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN THÁI THỊNH

Mã số thuế: 5400473521 - Đại diện pháp luật: Trịnh Bá Mạnh
Địa chỉ: Xóm Tháu, xã Thái Thịnh, thành Phố Hòa Bình, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THÁI THỊNH

Mã số thuế: 5400443171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Đường âu cơ, xóm TK10, xã Thái Thịnh, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANG HIỀN SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400410867 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sang
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Sang, tiểu khu 10, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HÀ

Mã số thuế: 5400301378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ngọc
Địa chỉ: Tiểu khu 10 (Cảng Bích Hạ), Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH SƠN

Mã số thuế: 5400270183 - Đại diện pháp luật: Lương Bội Tân
Địa chỉ: Nhà ông Lương Bội Tân, xóm tiểu khu 10, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CHUYÊN CHỞ HÀNH KHÁCH, DỊCH VỤ, DU LỊCH THÁI THỊNH

Mã số thuế: 5400234019 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Cảng Bích hạ, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

UBND XÃ THÁI THỊNH THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400193161 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thái thịnh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình, Xã Thái thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

LIÊN DOANH CẢNG BÍCH HẠ

Mã số thuế: 5400104154 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thái thịnh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình, Xã Thái thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình